Publikációk

Tanulmányok

Czirfusz Dóra, Habók Lilla, Dr. Lévai Dóra, Dr. Papp-Danka Adrienn: Digitális állampolgárság kutatás 2014.

Ollé János, Lévai Dóra, Domonkos Katalin, Szabó Orsi, Papp-Danka Adrienn, Czirfusz Dóra, Habók Lilla, Tóth Renáta, Takács Anita, Dobó István: Digitális állampolgárság az információs társadalomban. Budapest, Eötvös Kiadó, 2014

Czirfusz Dóra – Habók Lilla: Információcsere a digitális korban – a kommunikáció modellje, eszközei és kommunikációs helyzetek a digitális térben. Oktatás-Informatika, 2013/1-2. szám.

Dobó István – Lévai Dóra – Tóth Renáta – Papp-Danka Adrienn: Értékteremtés és produktivitás a digitális állampolgárság kompetenciarendszerében. Oktatás-Informatika, 2013/1-2. szám.

Papp-Danka Adrienn: Az online tanulási környezet fogalmának értelmezési lehetőségei. Oktatás-Informatika, 2013/1-2. szám.

Takács Anita: A felnőtt, mint digitális állampolgár. Oktatás-Informatika, 2013/1-2. szám.

Czirfusz Dóra: Jason B. Ohler: Digitális közösség, digitális állampolgár. Oktatás-Informatika, 2012/1-2.szám

Ollé János: A digitális állampolgárság értelmezése és fejlesztési lehetőségei. Oktatás-Informatika, 2011/3-4.szám.


Konferenciák

2014:

Habók Lilla: Digitális állampolgárság a tanulók, a tanárok és a nem tanár felnőttek szemszögéből

Lévai Dóra: A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógusok tevékenységében

Habók Lilla: Digitális Állampolgárság az eltérő élethelyzetek tükrében. Agria Media 2014, Eger, EKF

Lévai Dóra – Kerekes Balázs: A pedagógusok IKT kompetenciáinak vizsgálata a minősítési rendszer segítségével. Agria Media 2014, Eger, EKF

Domonkos Katalin – dr. Ujhelyi Adrienn: Elektronikus zaklatás – egy kutatás tükrében. Digitális nemzedék konferencia, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest

Digitális állampolgárság szimpózium a VI. Oktatás-Informatikai Konferencián:

Czirfusz Dóra – Habók Lilla: Internetes tevékenységeink megítélése. VI. Oktatás-Informatikai Konferencia. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest

Lévai Dóra: A pedagógus mint digitális állampolgár. VI. Oktatás-Informatikai Konferencia. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest

Papp-Danka Adrienn: A digitális állampolgár személyes tanulási tere. VI. Oktatás-Informatikai Konferencia. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest

 

Szabó Orsi – Tóth Renáta: Konfliktusok és produktivitás az online csoportmunkában – egy nyílt Facebookos kurzus tanulságai. VI. Oktatás-Informatikai Konferencia. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest

Domonkos Katalin – Ujhelyi Adrienn: Tevékenység és viselkedés a digitális környezetben.  VI. Oktatás-Informatikai Konferencia. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest

Digitális állampolgárság szimpózium a VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencián:

 

2013:

Domonkos Katalin: Az online viselkedéskultúra területe a digitális állampolgárság kompetenciarendszerén belül. Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés. VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen, 2013. szeptember 6-7.

Habók Lilla – Czirfusz Dóra: A kommunikáció változása a digitális térben: eszközhasználat és funkciók. Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés. VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen, 2013. szeptember 6-7.

Lévai Dóra: A pedagógusok digitális kompetenciái: digitális hozzáférés, digitális műveltség, digitális kommunikáció. Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés. VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen, 2013. szeptember 6-7.

Ollé János: Az online viselkedéskultúra és az értékteremtő produktivitás szerepe a digitális állampolgárság kompetenciarendszerében. Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés. VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen, 2013. szeptember 6-7.